logo tracer-phu.pl - Profesjonalna ochrona przeciwpożarowa

Gaśnice
Hydranty
Znaki ewakuacyjne
Systemy przeciwpożarowe
Instrukcje ppoż


gaśnice

Szybki kontakt

mail: biuro@tracer-phu.pl

tel.: 513 838 924

fax.: (0-22) 302 62 85

Usługi

Prowadzimy usługi w zakresie:

 1. Okresowego przeglądu stanu technicznego podręcznego sprzętu gaśniczego.
 2. Remontów, konserwacji i napełniania gaśnic i agregatów gaśniczych.
 3. Pełnego serwisu gaśnic samochodowych.
 4. Legalizacji przez UDT zbiorników ciśnieniowych.
 5. Montażu gaśnic u klienta.
 6. Impregnacji ognioochronnej materiałów drewnopochodnych oraz pochodzenia tekstylnego.
 7. Impregnacji ognioochronnej konstrukcji stalowych.
 8. Przeglądów okresowych instalacji hydrantowych.
 9. Przeglądów okresowych instalacji suchych pionów.
 10. Pomiarów ciśnień i wydajności hydrantów przeciwpożarowych.
 11. Pomiarów oświetlenia dróg ewakuacyjnych i oświtlenia ewakuacyjnego.

Gaśnice

Okresowe przeglądy, legalizacja, konserwacja, remont gaśnic i naprawa. Fachowe doradztwo w doborze ilościowym i jakościowym oraz rozmieszczeniu sprzętu ppoż.

gaśnice

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeglądy wszystkich typów gaśnic należy wykonywać co najmniej raz w roku oraz remont raz na 5 lat ze względu na pięcioletni okres ważności środków gaśniczych oraz badania UDT zbiorników gaśnic. Przeglądy wykonujemy na terenie obiektu i są one potwierdzone odpowiednim protokołem. Oprócz tego na każdej gaśnicy znajduje się kontrolka potwierdzająca jej sprawność.

W przypadku gdy gaśnica kwalifikuje się do remontu zabieramy ją do warsztatu serwisowego, a jeśli istnieje taka potrzeba dostarczamy gaśnice zastępcze.

Hydranty przeciwpożarowe

Hydranty wewnętrzne HW-52 z wężem płasko składanym DN52 (pożarniczy wąż tłoczny) oraz HW-25 z wężem półsztywnym występują w wersji natynkowej lub podtynkowej. Korpus szafki wykonany jest blachy stalowej ocynkowanej o grubości 1.0 mm, zaginanej ze wszystkich stron, połączenia zgrzewane i spawane. Szafa malowana jest farbą proszkową epoksydowo-poliestrową w kolorze czerwonym RAL3000 lub białym RAL9010. Każda szafa hydrantowa zamykana jest jednym z dwóch rodzajów zamków, typu Euro lub Patent. Na płycie drzwiowej za hartowaną szybką szklaną o grubości 1 mm znajduje się jeden z kluczyków (zapasowy). Zastosowana szybka spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

szafka hydrantowa

Pomiary oświetlenia dróg ewakuacyjnych, oświtlenie awaryjne.

Wykonujemy pomiary oświetlenia ewakuacyjnego, zgodnie z aktualnymi przepisami. Po wykonaniu pomiarów zostaje wystawiony protokół oświadczający czy dane oświetlenie spełnia wymogi normy PN-EN 1838 określającej wartości minimalne, które muszą spełniać systemy oświetlenia awaryjnego. Instalacje oświetlenia ewakuacyjnego zalicza się do urządzeń przeciwpożarowych i nakazuje dokonywanie przeglądów technicznych oraz czynności konserwacyjnych w sposób zgodny z instrukcją narzuconą przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

znaki ewakuacyjne Wyposażamy nadzorowane obiekty w:
 1. instrukcje przeciwpożarowe
 2. wykazy telefonów alarmowych
 3. znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji
 4. znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony ppoż
 5. pożarnicze tablice informacyjne
 6. podręczny sprzęt gaśniczy oraz chemiczne środki gaśnicze